Projekt

FVE pro objekt Veterinární kliniky LIFE s.r.o.
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002878

 

"FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ - NEXT GENERATION EU"

Předmětem projektu je instalace FV elektrárny na objektu Veterinární klinika LIFE s. r.o. v Havířově - Prostřední Suchá. Instalováno bude celkem 19,8 kWp výkonu. Panely budou umístěny na stávající střeše objektu. V projektu není uvažováno s akumulací vyrobené energie. Cílem projektu je snížení spotřeby elektrické energie ze sítě a tím snížení nákladů na provoz objektu.