TRAUMATICKÁ DIAFRAGMATICKÁ HERNIE

Pacient (americký kokršpaněl, 6let) k nám byl přiveden majitelem po napadení německým ovčákem. Pes byl v šoku s výraznou dušností.

Pouhou adspekcí byla patrná krvácející rána na laterální straně krku a též na laterální straně hrudníku. Po zakanylování a základním klinickém vyšetření byl pejsek zrentgenován. Po nativním snímkování bylo přistoupeno k aplikaci kontrastní látky. Po zhodnocení snímků byla stanovena diagnóza jako traumatická diafragmatická hernie spolu s frakturou žebra.

Při napadení psem došlo k porušení integrity bránice a herniace orgánů dutiny břišní do dutiny hrudní. V tomto případě se jednalo o žaludek. Při takovém zranění dochází k utlačování plic a pacient pak dýchá s velkými obtížemi (dyspnoe, tachypnoe). Klinické příznaky mohou souviset i s depresí srdce a vzniká tachykardie, arytmie či cyanóza sliznic. Další klinické příznaky pak souvisí s herniovanými orgány - nejčastěji játra.

Po stabilizaci v kyslíkovém stanu a infuzní terapii doplněnou o aplikaci antibiotik a analgetik bylo přistoupeno k chirurgické rekonstrukci bránice. Pacient byl zaintubován a napojen na řízenou ventilaci. Samozřejmostí je neustálý monitoring a infuzní terapie během operace. Během operace byla také napravena fraktura žebra a zašita rána na krku. Byl zaveden drén pro odvod tekutin z potenciálně infikované kousné rány.

Postoperačně byl pacient umístěn v kyslíkovém stanu. Aplikace analgetik, antibiotik a infuzí. Nejčastější komplikací bývá pneumotorax, který ale bývá po zdařené operaci a rekonstrukci bránice kompenzován. Nicméně je potřeba ho monitorovat.

Mimo akutní traumatické diafragmatické hernie se vyskytuje také chronická hernie. U ní však bývají klinické příznaky jiné, často vůbec nedochází k respirační depresi a projevují se spíše jako obtíže s trávením, vyprazdňováním. Klinické příznaky odpovídají narušení funkce herniovaného orgánu. Ne zřídka bývá chronická hernie nalezena náhodou, kdy pacient přišel na vyšetření z jiné příčiny.

Vyrobeno s láskou. Tlapku na to!

Veterinární klinika LIFE | IČ 28610377