MECHANICKÝ (OBSTRUKČNÍ) ILEUS 

Mechanický ileus se označuje jako neprůchodnost střev, která je většinou způsobena cizím tělesem. Ileus může být úplný, kdy dochází k ucpání celého lumen střeva nebo částečný, kdy část potravy a tekutin prochází do dalších úseků střeva, zejména pokud se jedná o kašovité krmivo. Na míře průchodnosti střeva závisí také rozvoj klinických příznaků. Často se jedná o akutní stavy vyžadující okamžitou chirurgickou intervenci. 

PŘÍPAD

Na kliniku byla přivezena kočka plemene sfinx s akutními bolestmi břicha a zvracením. Klinickým vyšetřením byly zjištěny anemické sliznice a celková bolestivost. Pro obtížné vyšetření kočka podstoupila rentgenologické vyšetření, které poukázalo na přítomnost lineárního cizího tělesa ve střevě. Nativní RTG bylo doplněno o kontrastní rentgenologické vyšetření, které diagnózu potvrdilo.

TERAPIE

Přistoupili jsme k laparotomii - chirurgické otevření dutiny břišní. Pacient podstoupil gastrotomii (otevření žaludku), při které byla odstraněna část lineárního cizího tělesa. Mimo gastrotomie bylo přistoupeno k dvojité enterotomii (otevření střeva). I v tomto případě bylo odstraněno cizí těleso.

Pacient byl po operaci umístěn do kyslíkového boxu, na vyhřívací podložku, spolu s aplikací infuzí obsahující antibiotika, látky ochraňující střevní a žaludeční sliznici. Analgezie byla zajištěna injekčně.

Postižení trávicího traktu v takovém rozsahu je velmi závažné, prognóza musí být opatrná.

DISKUZE

Lineární cizí tělesa jsou téměř výhradně specifikem koček. Kočky si totiž hrají s klubíčky, nitěmi a podobnými předměty častěji než psi. Problematika cizích těles již byla popsána v jiném článku zde

V případě lineárních cizích těles dochází k nařasení střeva na cizí těleso. Jde o obranou reakci střeva, která se snaží cizí těleso vypudit. Na více místech pak dochází k proříznutí střeva na více místech a kontaminaci dutiny břišní střevním obsahem. Rozvíjí se septická peritonitida.

V případě jednoduché obstrukce, kdy dochází k ucpání lumen bez změny polohy střeva, je prognóza většinou příznivá. Nicméně dochází-li k změně polohy střeva, tedy k torzi (přetočení), intususcepci (vchlípení), ileu (neprůchodnosti) či strangulaci a inkarceraci (zaškrcení a uskřinutí), jde vždy o stav závažný vyžadující zvýšenou pozornost ošetřujícího lékaře a většinou také chirurgickou intervenci. 

K dalším faktorům ovlivňujícím výsledek patří také doba trvání problému, místo a četnost postižení, typ cizího tělesa, temperament pacienta a v neposlední řadě přístup a spolupráce majitele.

Vyrobeno s láskou. Tlapku na to!

Veterinární klinika LIFE | IČ 28610377