HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE

Hypertrofická kardiomyopatie je jedno z nejčastějších onemocnění koček. Velmi často se objevuje u koček britských a tak by se budoucí majitelé měli zajímat více o historii chovu, z kterého si kotě berou.

Při tomto onemocnění dochází k hypertrofii, tedy zesílení srdeční stěny primárně levé komory. Toto zesílení může mít za následek snížení objemu komory a dochází ke změnám hemodynamickým i strukturálním. Sekundárně pak mohou být poškozeny i chlopně.

Výsledkem změn je kongestivní srdeční selhání, které se u koček projevuje edémem plic a pleurální efuzí (výskytem tekutiny v dutině hrudní). Dochází také ke vzniku trombů, které mohou způsobit úplné nebo částečné ochrnutí pánevních končetin.

KLINICKÉ PŘÍZNAKY

Nejčastěji přijdou majitelé s akutním selháním, protože předchozí příznaky mohou snadno přehlédnout. Patří k nim zejména zrychlené dýchání i v klidu, méně často kašel zaměňovaný za zvracení. Důvodem těchto klinických příznaků je edém plic či efuze. Někdy však majitelé přijdou s bolestivostí a ochrnutím pánevní končetiny, či končetin. To je typické pro tromboembolii. V neposlední řadě dochází také k náhlým úhynům bez předchozích klinických příznaků.

DIAGNOSTIKA

Základem je poslech srdce a nález šelestu na levé straně srdce, který vzniká v důsledku poškození chlopní či přítomnosti trombu. RTG​​ vyšetření odhalí edém plic či pleurální efuzi a zvětšení levého srdce (jako je tomu na přiloženém rentgenu). Ultrasonografické vyšetření prokáže zesílení stěny a poškození chlopní, Doppler zase poruchy proudění krve v jednotlivých částech srdce.

LÉČBA

Po zvládnutí akutních problémů se zvířeti doživotně podávají tablety.

Vyrobeno s láskou. Tlapku na to!

Veterinární klinika LIFE | IČ 28610377