DYSPLAZIE LOKETNÍHO KLOUBU

Dysplazie loketního kloubu (DLK) je dědičně podmíněné onemocnění projevující se kulháním na hrudní končetinu. Loketní kloub hraje v biomechanice pohybu psa velmi významnou roli, protože je přes něj přenášeno až 66 % hmotnosti psa. U velkých a gigantických plemen je DLK jednou z nejčastějších příčin kulhání. Mezi predisponovaná plemena řadíme německé ovčáky, labradorské a zlaté retrievery, novofundlandské psy, bernské salašnické psy, rottweilery.

Nástup kulhání u pacientů s DLK pozorujeme nejčastěji mezi 4. - 9. měsícem věku. Klinicky zjišťujeme různý stupeň kulhání na postiženou končetinu (často bývají postiženy oba klouby a pes nemusí viditelně "kulhat", jen vykazuje neochotu k pohybu). Pes často stojí s končetinou vystavenou vně a při oboustranném postižení chodí hrudními končetinami "zeširoka". Loket bývá při manipulaci bolestivý, v závažnějších případech může být omezena také hybnost kloubu. I když je pes velmi mladý, je potřeba tomuto kulhání věnovat velkou pozornost. Spousta majitelů se domnívá, že pes z toho "vyroste", ale to není bohužel pravda. Je pravdou, že kulhání může po čase ustoupit, ale ve 3-5 letech má pak pes velmi těžkou artrózu, která mu zabraňuje vést nadále kvalitní život.

Pro potvrzení/vyloučení DLK je nutné provedení RTG vyšetření v sedaci pacienta. Na RTG snímcích můžeme pak najít změny typické pro DLK - nejčasteji fragmentovaný korunkový výběžek na vnitřní ploše loketní kosti. Tento fragment pak v kloubu dráždí jako kámen v botě.

Mezi méně časté diagnózy pak patří: UAP (volný processus anconeus), osteochondróza a jiné anomálie.

Terapií nejčastějšího typu onemocnění spadajícího do komplexu DLK (fragmentovaný korunkový výběžek loketní kosti) je chirurgické vyjmutí tohoto fragmentu, někdy spojené s osteotomií/ostektomií loketní kostí (přetnutí loketní kostí pro zlepšení biomechaniky loketního kloubu). Po takovém zákroku je potřeba dodržet dobu rekonvalescence (6-8 týdnů), pravidelnou fyzioterapii a velmi prospěšné se ukazuje doplnění stravy psa o chondroprotektiva.

Řada chovatelských klubů požaduje v rámci uchovnění daného jedince vyšetření na DLK. Stupeň dysplazie je pak hodnocen od 0 (normální loketní kloub) až po stupeň 3 (výrazná artróza nebo evidentní primární léze). Toto vyšetření jsme Vám schopni zajistit a také posoudit.

Závěrem jen - nenechte svého psa v půl roce kulhat s tím, že z toho vyroste! Bohužel to často není pravda a pak je pozdě ve 4 letech psa zpytovat svědomí, že jsem to mohl/mohla udělat lépe.

Vyrobeno s láskou. Tlapku na to!

Veterinární klinika LIFE | IČ 28610377