DEFORMITY ZOBÁKU

Jedná se o získanou nebo vrozenou vadu. Vrozená vada může být zapříčiněná například nedostatečným ukládáním vápníku do vajec, nevhodnými podmínkami v inkubátoru nebo nesprávným úhlem zobáku při líhnutí mláďat.

Získaná vada může být způsobena dokrmováním mláďat injekční stříkačkou pouze z jedné strany. Efektivním způsobem léčby, především u mladších jedinců, je konzervativní metoda, při které je několikrát denně vyvíjen tlak na zobák. Pokud se ani po několika týdnech nepodaří odchylku odstranit, doporučuje se chirurgické řešení. Nejčastěji používanou technikou je trans-sinus pinning. Tato technika spočívá v ukotvení drátu do čelní kosti mezi očima a nosní dutinou. Drát je ohnutý pod pravým úhlem podél zobáku, aby tlakem působil a korigoval odchylku.

Klinický případ

Na kliniku bylo dovedeno čtyřměsíční mládě Ary ararauny s touto vadou. Chovatelka se několik týdnů pokoušela o korekci zobáku konzervativní metodou. Zobák i přesto zůstal vychýlen, proto jí byl aplikován ortodontický aparát.

Po 14 dnech došlo k téměř úplnému vyrovnání zobáku.

Vyrobeno s láskou. Tlapku na to!

Veterinární klinika LIFE | IČ 28610377