CHRONICKÁ OBSTIPACE U KOČKY

Čtyřletá samice kočky domácí k nám byla přivezena pro nechutenství, naježení srsti, zvětšení břicha a bolestivost. Vzhledem k tomu, že je kočka venkovní, víc informací nám majitelé sdělit nemohli. Z dřívějších záznamů je velmi důležitým faktem prodělaný autoúraz s poškozením pánve, který byl řešen konzervativně.

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ

Po základním klinickém vyšetření byla provedena palpace (prohmat) břicha, který poukázal na přítomnost velkého množství obsahu ve střevě. Proto bylo následně provedeno RTG vyšetření. Na RTG snímku vidíme zvětšený a naplněný kaudální úsek střeva zatuhlou stolicí.

DIAGNÓZA

Obstipace tlustého střeva, megacolon (dilatace tlustého střeva).

U tohoto pacienta se vyvinul tzv. megacolon , jehož vznik pravděpodobně souvisí s dřívějším autoúrazem. Při nehodě došlo k porušení inervace v kaudálním úseku páteře a následkem bývá močová inkontinence (konkrétně zde nepotvrzena, protože kočka je venkovní) a rovněž narušení vyprazdňování střeva.

TERAPIE

Po sedaci pacienta bylo přistoupeno k masivnímu klyzmatu a pomalému vymasírování obsahu z tlustého střeva a rekta ven. Dále jsme pacientce aplikovali laxativa (Lactulosa). Kočce byla nasazena dieta a majitelé poučeni o vhodnosti krmení ideálně 2-3x denně. Vzhledem k dobré manipulovatelnosti podstupuje pacient rehabilitaci Dornovou metodou.

Je však vysoce pravděpodobné, že se obstipace střeva budu opakovat.

DISKUZE

Megacolon existuje primární, idiopatický, jehož příčinu vzniku neznáme. Častěji se ale projevuje sekundární, vyvolaný nádorem, chronickými obstipacemi, strikturami, cizími tělesy či traumaty pánve. Vždy ale dochází ke snížení motility střeva a snížení schopnosti pasážovat a vypuzovat zahuštěný obsah ven z těla.

Megacolon a s ním související chronické obstipace jsou v důsledku porušení inervace již celoživotním problémem, na který musí být majitel připraven. Souvisí s úpravou stravy, která zahrnuje hodně tekutin a krmivo bohaté na vlákninu, která aspoň částečně motilitu podporuje. Mnohdy ale ani vláknina nepomůže a naopak přispívá k tvorbě obstipátu a musí se zvolit nízkozbytková dieta. I tak pacient často musí 1-2x týdně podstupovat klyzmata či se mu preventivně podávají projímací látky. Existuje také chirurgické řešení tohoto problému, kdy se provádí kolektomie, tedy odstranění tlustého střeva. Má však řadu komplikací v podobě až 2 měsíční inkontinence trusu, což vyžaduje od majitelů obrovskou obětavost.

Vyrobeno s láskou. Tlapku na to!

Veterinární klinika LIFE | IČ 28610377